www.rum46.dk
Building Democracy - Mapping the Real
07 Nov, 2009 -
06 maj, 2014
Lasse Lau og Lise Skou. Og Khaled Barakeh, Jamal Amin Alhassini, Siad Mohamoud Ali, Sutio Marna, Max Schneider, Alexander du Prel og Max Kober.
Film- og rejseprojekt

Klik på billedet og se flere billeder
Building Democracy – Mapping the Real blev skabt under en rejse med en campingvogn ned gennem Europas forstæder. Projektet havde karakter af en filmstafet, hvor filminstruktører tilhørende de såkaldte "nye etniciteter", bosiddende i de modernistiske forstæder, blev bedt om at lave en kortfilm og sende stafetten videre til en nær familierelation, bosat i en anden forstad et sted i Europa. Sammen med denne person fandt vi frem til en ny filminstruktør i området etc. Derved blev campingvognens rute skabt gennem et personligt netværk. Det eneste kendte var udgangspunktet i Vollsmose i Odense, hvor stafetten startede.

Projektet tog udgangspunkt i et ønske om at flytte ressourcer til dem, der aldrig selv, skaber deres egen repræsentation, men gang på gang er offer for den vestlige verdens repræsentation af dem.

Bør vi ikke anerkende diversiteten af forskellige subjekt positioner, social erfaringer, kulturel identitet mm. Bør vi ikke lade dette Andet "come into representation"? Er det store spørgsmål i projektet.

Derfor gav vi hver instruktør 10 minutters 16 mm film, et professionelt filmhold og blandede os derudover ikke i hvilke film de ønskede at lave.

Campingvognen fungerede under projektet både som hjem, transportmiddel, arbejdsplads, mobilt filmstudie og platform for møder og udvekslinger med lokalmiljøet for de involverede parter.

På udstillingen vises de tre film, der blev lavet af filminstruktørerne, 3 interviewfilm med de involverede instruktører, samt et rejsedokument skabt af projektets initiativtagere, der skildrer arbejdet med netværksstrukturen, konceptet omkring projektet og problemstillinger ved at arbejde med socialt og kommunikativt baserede kunstprojektet.

Projektet blev igangsat af billedkunstnere Lasse Lau og Lise Skou i 2009. Deltagere Khaled Barakeh, Jamal Amin Alhassini, Siad Mohamoud Ali, Sutio Marna, Max Schneider, Alexander du Prel og Max Kober, samt en lang række andre mennesker vi mødte undervejs.

BUILDING DEMOCRACY - MAPPING THE REAL
ET FILM- OG REJSEPROJEKT
ÅBNING LØRDAG D. 7 MOVEMBER KL 17.00 – 21.00

FILMENE VISES FREM TIL FREDAG D 13 NOVEMBER.
ÅBEN TOR TIL SØNDAG KL 13-17RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46